• ACCOURAGE, (Spenser) to encourage also ACCORAGE, ENCOURAGE [v]