• haggadah (a biblical narrative) [n AGGADAHS, AGGADOT, AGGADOTH]
  • a biblical narrative, also HAGGADAH, AGGADA [n AGGADAHS or AGGADOT or AGGADOTH]