1. Home
  2. >
  3. Define
  4. >
  5. TRACHOMATOUS

Definition of TRACHOMATOUS

  • relating to trachoma [adj]